Musische AGs

 AG-NameAG-LeiterZeitOrt
         
         

 

Sportliche AGs

 AG-NameAG-LeiterZeitGruppe
  Stepp-AG, Fortgeschrittene 2 Frau Schoe-Pieper - feste Gruppe mittwochs 14.50- 15.35 Uhr feste Gruppe
  Stepp-AG, Fortgeschrittene 1 Frau Schoe-Pieper mittwochs 14.05 - 14.50 Uhr feste Gruppe
  Stepp-AG, Anfänger Frau Schoe-Pieper mittwochs 13.20 -14.05 Uhr Klasse 5-10Sonstige AGs

 AG-NameAG-LeiterZeitGruppe
   Rechtskunde AG    mittwochs Klasse 9-10Lernstudios

 AG-NameAG-LeiterZeit
  Deutsch 5-9

 

Frau Schäfer A 014

Frau Da Costa A 010

Frau Bagalá A 011 (dienstags 14..0-15.00 Uhr)

Frau Stahl A 006

 

montags 14. 00 - 15.00 Uhr
  Englisch 5-9

 

Frau Milo A 018

Frau Römmler A 005

Herr Schürmann D 108

Herr Brodbeck A006

Herr Wullen D 206

 

dienstags 14. 00 - 15.00 Uhr
  Mathe 5-9

 

 

Herr Ettabia D 108

Herr Masoud D 009 (dienstags 14.00 - 15.00 Uhr)

Frau Rupprich A 015

Frau Bosse A 009

Herr Krumbeck D 102

 

donnerstags 14.00 - 15.00 Uhr
  LRS Frau Fye A 020 montags 14.00 - 15.00 Uhr
  DaZ Herr Weiland C 002 montags 14.00-15.00 Uhr
Zum Seitenanfang